THƯỞNG THÊM 1% TIỀN GỬI LÊN TỚI 7,500 VND HÀNG NGÀY

Hòa nhịp Euro 2024 – Gửi tiền đều tay, thưởng thêm 1% mỗi ngày lên tới 7,500 VND. Ngại gì không chơi!

THỜI GIAN KHUYẾN MÃI:
Chương trình khuyến mãi sẽ bắt đầu lúc 00:00:00 ngày 14/06/2024 đến 23:59:59 ngày 15/07/2024 (GMT+8), áp dụng cho tất cả thành viên đăng ký với đơn vị tiền tệ VND & USDT.
CÁCH THỨC THAM GIA:
 1. Trong thời gian khuyến mãi, thành viên cần có số tiền gửi tối thiểu 1,250 VND mỗi ngày để hợp lệ tham gia
 2. Thành viên sẽ nhận thêm tiền thưởng như sau:
 1. Thành viên sẽ nhận thêm tiền thưởng như sau:
  % THƯỞNG THÊM TỔNG GỬI TIỀN TỐI THIỂU THƯỞNG TỐI ĐA VÒNG CƯỢC
  1% 1,250 VND 7,500 VND 03

  Ví dụ:
  Thành viên A có tổng tiền gửi trong ngày 14/06 = 100,000 VND (100 triệu)
  1% Thưởng thêm = 100,000 * 1% = 1,000 VND
  Tiền thưởng 1,000 VND sẽ được cập nhật vào tài khoản chính thành viên vào ngày 15/06.

CÁCH THỨC NHẬN THƯỞNG:
 1. Để đăng ký tham gia, thành viên nhấn nút “ĐỔI KHUYẾN MÃI” để hợp lệ cho chương trình này.
 2. W88 sẽ được tự động cập nhật tiền thưởng vào tài khoản thành viên vào lúc 16:00 (GMT+8) vào ngày kế tiếp.
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:
 1. Áp dụng cho 8,888 thành viên đầu tiên đạt được yêu cầu hàng ngày sớm nhất.
 2. Thành viên có thể nhận giải thưởng nhiều lần trong suốt thời gian diễn ra khuyến mãi.
 3. Tất cả cược hủy, cược hòa, cược vô hiệu, cược đặt 2 bên và kiểu cược Dec dưới 1.5 (tương tự cho các kiểu cược khác như Malay odds dưới 0.5; HK odds dưới 0.50; Indo odds dưới -2.00 và US odds dưới -200) sẽ không được tính vào tổng tiền tái đặt cược.
 4. W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào và từ chối trao giải thưởng cho các thành viên lạm dụng chương trình khuyến mãi.
 5. Các QUY ĐỊNH CHUNG về khuyến mãi của W88 được áp dụng.

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP

 • Website: https://www.w88ads.com
 • Mobile: https://m.w88ads.com
 • App iOS W88: http://bit.ly/iOSW88LITE
 • App Android W88: https://bit.ly/anW88LITE
 • Mua Thẻ Game W88: https://muathegame.biz