NỔ HŨ PHÁT TÀI – ÀO ÀO TIỀN THƯỞNG TẠI SLOT GAMEPLAY INTERACTIVE

Tham gia chơi và thắng lớn với tổng giá trị giải thưởng lên tới 230,000,000 VND.

CHI TIẾT GIẢI ĐẤU:

Thời Gian: Từ 00:00:00 ngày 01.08.2021 đến 23:59:59 ngày 31.08.2021 (GMT+8)

 • Chỉ các lượt chơi tiền thật tại các trò chơi được áp dụng để tích lũy điểm trong thời gian giải đấu diễn ra.
 • Với mỗi cược tích lũy có tổng số tiền cược trên các đơn vị tiền tệ quy định, người chơi sẽ kiếm được 1 điểm.
ĐIỂM GIẢI ĐẤU DỰA VÀO TIỀN TỆ TƯƠNG ỨNG
ĐIỂM USD RMB THB VND KRW MYR IDR AUD EUR INR
1 1 6 30 23 1100 4 14 1.3 0.9 70

 

 • Người chơi cần đạt được tối thiểu 50 điểm để vào bảng xếp hạng. Tổng điểm trong suốt giải đấu sẽ được tính trên các nền tảng (Web, HTML 5, thiết bị di động & ứng dụng tải về).
 • Người chiến thắng của mỗi giải đấu tuần sẽ nhận được giải thưởng dựa trên thứ hạng của họ. Vui lòng tham khảo trang cơ cấu giải thưởng.
 • Bảng xếp hạng sẽ hiển thị Thứ Hạng, Tên Người Dùng (với ký tự * xen kẽ) và Điểm. Người chơi đã đăng nhập có thể kiểm tra thứ hạng và điểm của họ trên bảng xếp hạng tại phần xếp hạng của bạn.
 • Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật 01 ngày sau khi giải đấu bắt đầu và được cập nhật theo thời gian thực cho đến khi giải đấu kết thúc.
 • Giải thưởng sẽ được cập nhật và thông báo tới thành viên trong vòng 3 ngày làm việc sau khi chương trình khuyến mãi kết thúc và cần phải trải qua 01 vòng trước khi thực hiện giao dịch rút tiền
 • W88 có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả thành viên hoặc từng thành viên.
 • Các Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 được áp dụng.
GIẢI ĐẤU TUẦN 1
THỜI GIAN Từ 00:00:00 ngày 01.08.2021 đến 23:59:59 ngày 08.08.2021 (GMT+8)
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG Steampunk Bandit, Lucky Bomber, Blossom Garden
TỔNG GIẢI THƯỞNG 34,500 VND
ĐIỂM TỐI THIỂU 50 ĐIỂM TÍCH LŨY
NGƯỜI CHIẾN THẮNG 30 NGƯỜI CHIẾN THẮNG

 

Giải Đấu Tuần 1 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 34,500 VND)
Xếp Hạng Số Lượng USD RMB THB VND KRW MYR IDR EUR INR AUD
1 1 320 1,920.00 9,600.00 7,360.00 352,000.00 1,280.00 4,480.00 288 22,400.00 416.00
2 1 200 1,200.00 6,000.00 4,600.00 220,000.00 800.00 2,800.00 180 14,000.00 260.00
3 1 100 600 3,000.00 2,300.00 110,000.00 400 1,400.00 90 7,000.00 130.00
4 1 80 480 2,400.00 1,840.00 88,000.00 320 1,120.00 72 5,600.00 104.00
5-10 6 50 300 1,500.00 1,150.00 55,000.00 200 700 45 3,500.00 65.00
11-30 20 25 150 750 575 27,500.00 100 350 23 1,750.00 32.50
Tổng Giải Thưởng 30 1,500.00 9,000.00 45,000.00 34,500.00 1,650,000.00 6,000.00 21,000.00 1,350.00 105,000.00 1,950.00

*Xin lưu ý: số tiền thưởng bằng IDR và VND đã giảm bớt 3 số 0.

GIẢI ĐẤU TUẦN 2
THỜI GIAN Từ 00:00:00 ngày 01.08.2021 đến 23:59:59 ngày 15.08.2021 (GMT+8)
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG Sacred Clash, Angry Bees, Double Greatness
TỔNG GIẢI THƯỞNG 34,500 VND
ĐIỂM TỐI THIỂU 50 ĐIỂM TÍCH LŨY
NGƯỜI CHIẾN THẮNG 30 NGƯỜI CHIẾN THẮNG

 

Giải Đấu Tuần 2 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 34,500 VND)
Xếp Hạng Số Lượng USD RMB THB VND KRW MYR IDR EUR INR AUD
1 1 320 1,920.00 9,600.00 7,360.00 352,000.00 1,280.00 4,480.00 288 22,400.00 416.00
2 1 200 1,200.00 6,000.00 4,600.00 220,000.00 800.00 2,800.00 180 14,000.00 260.00
3 1 100 600 3,000.00 2,300.00 110,000.00 400 1,400.00 90 7,000.00 130.00
4 1 80 480 2,400.00 1,840.00 88,000.00 320 1,120.00 72 5,600.00 104.00
5-10 6 50 300 1,500.00 1,150.00 55,000.00 200 700 45 3,500.00 65.00
11-30 20 25 150 750 575 27,500.00 100 350 23 1,750.00 32.50
Tổng Giải Thưởng 30 1,500.00 9,000.00 45,000.00 34,500.00 1,650,000.00 6,000.00 21,000.00 1,350.00 105,000.00 1,950.00

*Xin lưu ý: số tiền thưởng bằng IDR và VND đã giảm bớt 3 số 0.

GIẢI ĐẤU TUẦN 3
THỜI GIAN Từ 00:00:00 ngày 16.08.2021 đến 23:59:59 ngày 22.08.2021 (GMT+8)
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG Steampunk, Sacred Clash, Double Greatness, Blossom Garden, Double Nations ,Alpha and the Red Hood
TỔNG GIẢI THƯỞNG 57,500 VND
ĐIỂM TỐI THIỂU 50 ĐIỂM TÍCH LŨY
NGƯỜI CHIẾN THẮNG 50 NGƯỜI CHIẾN THẮNG

 

Giải Đấu Tuần 3 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 57,500 VND)
Xếp Hạng Số Lượng USD RMB THB VND KRW MYR IDR EUR INR AUD
1 1 400 2,400.00 12,000.00 9,200.00 440,000.00 16,000.00 5,600.00 360 2,800.00 520.00
2 1 250 1,500.00 7,500.00 5,750.00 275,000.00 1,000.00 3,500.00 225 17,500.00 325.00
2 1 150 900 4,500.00 3,450.00 165,000.00 600 2,100.00 135 10,500.00 195.00
4-10 7 85.71 514.29 2,571.43 1,971.43 94285,71 342.86 1,200.00 77.14 6,000.00 111.43
11-20 10 50 300 1,500.00 1,150.00 55,000.00 200 700 45 3,500.00 65.00
21-50 30 20 120 600 460 22,000.00 80 280 18 1,400.00 26.00
Tổng Giải Thưởng 50 2,500.00 15,000.00 75,000.00 57,500.00 2,750,000.00 10,000.00 35,000.00 2,250.00 175,000.00 3,250.00

*Xin lưu ý: số tiền thưởng bằng IDR và VND đã giảm bớt 3 số 0.

GIẢI ĐẤU TUẦN 4
THỜI GIAN Từ 00:00:00 ngày 23.08.2021 đến 23:59:59 ngày 31.08.2021 (GMT+8)
TRÒ CHƠI ÁP DỤNG Alpha and the Red Hood, Steampunk Bandit, Sacred Clash,  Double Nation,

Phantom Thief, Angree Beez

TỔNG GIẢI THƯỞNG 80,500 VND
ĐIỂM TỐI THIỂU 50 ĐIỂM TÍCH LŨY
NGƯỜI CHIẾN THẮNG 50 NGƯỜI CHIẾN THẮNG

 

Giải Đấu Tuần 4 – Cơ Cấu Giải Thưởng (Tổng Giải Thưởng 80,500 VND)
Xếp Hạng Số Lượng USD RMB THB VND KRW MYR IDR EUR INR AUD
1 1 588 3,528.00 17,640.00 13,524.00 646,800.00 2,352.00 8,232.00 529.2 41,160.00 764.40
2 1 288 1,728.00 8,640.00 6,624.00 316,800.00 1,152.00 4,032.00 259.2 20,160.00 374.40
2 1 188 1128 5,640.00 4,324.00 206,800.00 752 2,632.00 169.2 13,160.00 244.40
4-10 7 98 588 2,940.00 2,254.00 107,800.00 392 1,372.00 88.2 6,860.00 127.40
11-20 10 70 420 2,100.00 1,610.00 77,000.00 280 980 63 4,900.00 91.00
21-50 30 35 210 1050 805 38,500.00 140 490 32 2,450.00 45.50
Tổng Giải Thưởng 50 3,500.00 21,000.00 105,000.00 80,500.00 3,850,000.00 14,000.00 49,000.00 3,150.00 245,000.00 4,550.00

*Xin lưu ý: số tiền thưởng bằng IDR và VND đã giảm bớt 3 số 0.

BỐC THĂM MAY MẮN
THỜI GIAN Ngày 01.09.2021
HOW TO QUALIFYING Người chơi PHẢI tham gia TẤT CẢ giải đấu (Giải đấu 1,2,3 và 4)

Trong các giải đấu hàng tuần, người chơi phải có 50 điểm tối thiểu để đủ điều kiện tham gia Bốc Thăm May Mắn.

Người chơi có thể xem lại video đã quay trên kênh GPI Youtube (Link video sẽ được cung cấp theo yêu cầu)

TỔNG GIẢI THƯỞNG 23,000 VND
NGƯỜI CHIẾN THẮNG 50 NGƯỜI CHIẾN THẮNG

HỖ TRỢ THÀNH VIÊN

WEBSITE VÀ APP

 • Website: https://www.w88mp.com
 • Mobile: https://m.w88mp.com
 • App iOS W88: http://bit.ly/iOSW88LITE
 • App Android W88: https://bit.ly/anW88LITE
 • App Bắn Cá Ăn Xu (Android): https://bit.ly/3iNI8bS
 • App Bắn Cá Ăn Xu (IOS): https://bit.ly/32Y3SvN
 • Mua Thẻ Game W88: https://muathegame.info